Operace ANTHROPOID

Základní informace o projektu

Ve středu 27. května 1942 vykonali českoslovenští parašutisté, členové paraskupiny Anthropoid,  ortel nad zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Byl to nejvýznamnější čin domácího i zahraničního odboje za druhé světové války – symbol odporu českého národa a dalších evropských porobených národů proti německému nacismu. 

Pro většinu současné generace se může zdát připomínání období nacistické okupace českých zemí již zbytečné. Pro mentalitu dnešního mladého člověka, žijícího ve svobodném státě, avšak obklopeného bezpočtem konfliktů a rozporů, mohou být mravní postoje válečné generace Čechů a Slováků velmi vzdálené, až nepochopitelné.

Právě proto, že dnes stále v mnoha zemích světa diktátoři diktují lidem, jak mohou žít, co si mohou myslet, proto, že myšlenka nadrasy a podřízenosti jiných odlišných je stále ještě přítomna v mnoha ideologiích, je velmi důležité připomínat tento čin spravedlivé odplaty za  genocidu a teror.

 
 
 
,

Výstava obsahuje 35 panelů typu roll-up o velikosti 85x200 cm, které nepotřebují žádné zavěšovací zařízení, jsou mobilní, jejich přeprava, postavení a následná demontáž je velmi rychlá a snadná.

 

 
Úvodní panel výstavy
 
Pro další informace (volný termín, cena) pište na email: info (@) centrumceskehistorie.cz
 
 
K výstavě a vydané publikaci byly pro doplnění výuky dějepisu zpracovány:
 
- metodický průvodce pro učitele a pracovní listy
 
- brožura Příběhy psané srdcem, která dále doplní základní téma o další informace a příběhy skutečných vlastenců a čs. vojáků, kteří bojovali za svobodu v 2. světové válce
 
 
Základem pro práci s metodickým průvodcem je publikace vydaná k výstavě Operace Anthropoid.
 
 
 
Zde si je můžete stáhnout:

K výstavě a vydané publikaci byly pro doplnění výuky dějepisu zpracovány:

- metodický průvodce pro učitele a pracovní listy

- brožura Příběhy psané srdcem, která dále doplní základní téma o další informace a příběhy skutečných vlastenců a čs. vojáků, kteří bojovali za svobodu v 2. světové válce

Základem pro práci s metodickým průvodcem je publikace vydaná k výstavě Operace Anthropoid >>>.

 

Zde si je můžete stáhnout:

Metod-pr-listy-Anthropoid-komplet.pdf

pribehy-komplet.pdf

Metodický průvodce i příběhy jsou určeny pouze pro vzdělávací účely, komerční využití není povoleno.