Centrum české historie, o.p.s. nabízí pro rok 2017 k zapůjčení vlastní putovní výstavy zaměřené na novodobé dějiny českého národa.

 
Podmínky zapůjčení:
 
Základní doba pro zapůjčení je 1 měsíc, je možné dohodnout individuálně delší nebo kratší období. 
Instalace výstavy je velmi jednoduchá a zvládne ji 1 osoba do 30 minut
Výstavní roll-upy jsou uloženy jednotlivě v ochranných obalech s popruhy a lze ji odvézt v osobním automobilu.
Výstava může být vystavovateli zaslána dopravní službou.
K výstavě je možné dodat do komisního prodeje stejnojmenné publikace, které rozšiřují informace o jednotlivých tématech.
Pro školy jsou na těchto stránkách ke stažení k jednotlivým výstavám pracovní listy.
 
Cena za zapůjčení výstavy na 1 měsíc je 10 000 Kč + DPH. Cena je bez dopravy.
 
Školám poskytujeme individuální slevy.
 
Pro další informace (volný termín, cena) kontaktujte Ing. Houšku na e-mailu: info (@) centrumceskehistorie.cz
Základní doba pro zapůjčení je 1 měsíc, je možné dohodnout individuálně delší nebo kratší období. 
  • Instalace výstavy je velmi jednoduchá a zvládne ji 1 osoba do 30 minut
  • Výstavní roll-upy jsou uloženy jednotlivě v ochranných obalech s popruhy a lze ji odvézt v osobním automobilu.
  • Výstava může být vystavovateli zaslána dopravní službou.
  • K výstavě je možné dodat do komisního prodeje stejnojmenné publikace, které rozšiřují informace o jednotlivých tématech.
  • Pro školy jsou na těchto stránkách ke stažení k jednotlivým výstavám pracovní listy >>>>>.
 
Cena za zapůjčení výstavy na 1 měsíc je 10 000 Kč + DPH. Cena je bez dopravy.
 
Školám poskytujeme individuální slevy.
 
Pro další informace (volný termín, cena) pište na e-mailu: info (@) centrumceskehistorie.cz
 
 
 
 

 Osudové roky české státnosti 

Výstava představuje na 22 panelech všechna významná období v novodobé české historii. Zabývá se vznikem I. světové války a boji československých legií a sleduje vývoj Československa až do roku 1989.  To vše v přehledné podobě, s vyznačením nejvýznamnějších dat, událostí i s texty dokumentů, které jsou známy často spíše podle názvu než obsahem.

 

 

 

 

 

Velká válka - Češi na bojištích Evropy

Výstava představuje na 16 panelech situaci ve světě v předválečných letech, zabývá se příčinami vzniku válečného konfliktu i jeho průběhem. Věnuje se také vývoji techniky, zdravotnictví a působení Červeného kříže v období války, i životu v zázemí. Především však představuje české vlastence, kteří již od počátku války věřili, že bojují nejen za mír, ale také za osvobození svého národa z područí Rakousko-Uherska a k tomu směřovali své činy a obětovali mnohdy své životy.

 

 

 

Operace ANTHROPOPID

Výstava představuje na 35 panelech československý odboj proti nacismu od roku 1938 do atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v r. 1942 a jeho důsledky.

Na 35 samostatně stojících panelech typu roll-up se vám představí nejdůležitější události domácího a zahraničního odboje v období od všeobecné mobilizace v září 1938 a podepsání Mnichovské dohody, přes plánování likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, až do oduznání Mnichovské dohody Spojenci a pomsty nacistů za smrt Heydricha.

Výstava je věnována především českým vlastencům - odbojářům, kteří neváhali obětovat své životy za svobodu své vlasti. Kdyby tak neučinili, mohly by být hranice České republiky vytýčeny naprosto jinak a mnohá území by již nebyla součástí českého a moravského prostoru.

Výstava a doprovodná publikace byly zpracovány na motivy knižní trilogie historika Jaroslava Čvančary Někomu život, někomu smrt a knihy Heydrich.

 

 

Voláme všechny Čechy

Výstava mapuje na 21 panelech pražské Květnové povstání, které bylo vedeno touhou přispět k osvobození. Vedle vojenského významu mělo morální význam – jako lidová odpověď za Mnichov, za 15. březen, za 17. listopad, za všechny umučené a popravené, za heydrichiádu a s ní spojené nelidské znění „popraven s celou svou rodinou“.  Pražské Květnové povstání je naprostou většinou historiků právem hodnoceno jako významné bojové vystoupení Čechů. Přineslo vytouženou svobodu, ale i nespočet lidských obětí a rozsáhlé materiální škody. Zahynulo na 3 700 lidí! 

Ve středu 9. května vstoupila do hlavního města Sovětská armáda. V Praze a okolí padlo na 500 rudoarmějců. Ke škodě většiny obětí, díky zákulisním velmocenským machinacím, vyústilo povstání v Pyrrhovo vítězství… Pojem „osvobození Sovětskou armádou“ získal na dlouhých čtyřicet roků poněkud nahořklý význam.